(c)2011

Германското наследствено право като приложимо към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Германското наследствено право като приложимо към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България
Aвтор: Екатерина Матеева
Издателство: Фенея
Година: 2012
ISBN: 9789549499896
Страници: 740
Цена: 26.00 лв.  21.32 лв. (Отстъпка -18%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Тегло 0.640кг

Сборникът "Германското наследствено право..." е предназначена да подпомогне теорията и практиката в случаи, при които от обстоятелствата по делото компетентният български орган установи наличието на международен елемент в наследствено отношение, възникващо по повод наследяването на недвижим имот в Република България, и наследодателят - германски гражданин, се е възползвал от предоставената му от чл. 89, ал.3 КМЧП ограничена автономия на волята да избере във формата на завещание подчиняване на наследяването на неговото имущество в цялост на правото на чуждата държава (Германия), чийто гражданин е бил той към момента на избора. Доколкото проблемите, провокирали изследването, попадат изцяло в приложното поле на предложения от Европейската комисия на 14.10.2009 г. проект за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и автентични актове в областта на наследяването, както и за създаване на европейско удостоверение за наследство (COM 2009 154 final), теоретичният анализ взема предвид и основните положения в него.
 
Общи условия