(c)2011

Семеен кодекс 2012

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Семеен кодекс 2012
Издателство: Сиби
Година: 2012
ISBN: 9789547306905
Корица: мека
Страници: 352
Цена: 6.90 лв.  5.93 лв. (Отстъпка -14%)

Добави в количка
 
Тегло 0.350 кг

6. актуализирано издание - към 20 март 2012 г.

Сборникът съдържа:

Семеен кодекс от 2009 г.
Закон за лицата и семейството
Закон за закрила на детето
Закон за защита от домашното насилие
Закон за наследството
Семеен кодекс от 1985 г. (в сила до 1 октомври 2009 г.)
Извлечения

Семеен кодекс от 1968 г. (имуществени отношения между съпрузите, осиновяване)
Закон за лицата и семейството (редакция, приложима до 22 май 1968 г.) (имуществени отношения между съпрузите, осиновяване)
Закон за извънбрачните деца и за осиновяването от 1940 г. (осиновяване)

Наредба № 11 от 16.09.2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите
Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (извлечение)
Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
Съдебна практика – постановления и тълкувателни решения на ВС и ВКС

По Семейния кодекс от 1985 г.
По Закона за наследството

Сравнителни таблици

От СК/2009 г. към СК/85 г.
От СК/85 г. към СК/2009 г.

Справочник на актовете, с които са изменяни Семейният кодекс и Законът за наследството
 
Общи условия