(c)2011

Обществени поръчки 2012 г

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Обществени поръчки 2012 г
Издателство: Нова звезда
Година: 2012
Корица: мека
Страници: 216
Цена: 6.30 лв.  4.72 лв. (Отстъпка -25%)

Добави в количка
 
Тегло 0.170 кг

Последна актуализация ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 г.

Закон за обществените поръчки

Общи правила
Основни положения
Органи. Регистър на обществените поръчки

Възлагане на обществени поръчки
Общи правила за възлагане на обществени поръчки
Общи правила за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки
Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателен диалог
Процедури на договаряне
Рамково споразумение
Динамични системи за доставки
Конкурс за проект

Възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
Общи правила за възлагане на обществени поръчки
Специални правила

Обжалване и контрол
Обжалване
Ред за отстраняване на нарушения, установени от европейската комисия
Контрол
Административнонаказателни разпоредби
Допълнителни разпоредби
Преходни и заключителни разпоредби

Наредба за възлагане на специални обществени поръчки

Общи приложения
Възлагане на специални обществени поръчки
Възлагане на специални обществени поръчки с компенсаторно (офсетно) споразумение
Административнонаказателни разпоредби
Допълнителни разпоредби
Преходни и заключителни разпоредби

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Общи разпоредби
Предоставяне на информация за обществените поръчки
Регистър на обществените поръчки
Процедури за възлагане на обществените поръчки
Предварителен контрол
Съгласуване на методическите указания на агенцията с контролните органи
Административнонаказателни разпоредби
Заключителна разпоредба
 
Общи условия