(c)2011

Международно частно право – част I - 6. издание

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Международно частно право – част I -  6. издание
Издателство: Сиби
Година: 2012
ISBN: 9789547307681
Корица: мека
Страници: 448
Цена: 9.90 лв.  8.51 лв. (Отстъпка -14%)

Добави в количка
 
Изданието е към 10 март 2012 г.

Сборникът " Международно частно право – част I" представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по граждански и търговски дела с международен елемент.

Поместени са извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз,от Конституцията на Република България и от Гражданския процесуален кодекс.

Включен е Кодексът на международното частно право, анотиран с вътрешни препращания, препращания към основни международни и специални вътрешни източници на международното частно право, както и бележки с допълнителни информативни пояснения.

Сборникът съдържа и седем регламента на ЕС - относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, относно приложимото право към договорни задължения, относно приложимото право към извъндоговорни задължения, за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания, за създаване на процедура за европейска заповед за плащане, за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и относно производството по несъстоятелност. Поместено е извлечение от новата Луганска конвенция, която урежда компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела в отношенията между държавите – членки на ЕС, включително Дания, и Норвегия, Исландия и Швейцария, както и Римската конвенция за приложимото право към договорните задължения.

Регламентите, Римската конвенция и Конвенцията от Лугано са анотирани с предварителни бележки, които съдържат информация относно съотношението между тях и други релевантни източници.

В края на изданието е поместено информационно приложение, съдържащо списък и данни за публикацията на основните многостранни международни източници, на договорите за правна помощ, по които Република България е страна, и на актове на правото на ЕС.
 
Общи условия