(c)2011

Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за търговския регистър

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за търговския регистър
Aвтор: Нели МАДАНСКА, Бистра НИКОЛОВА
Издателство: Труд и право
Година: 2012
Корица: мека
Цена: 19.80 лв.  16.24 лв. (Отстъпка -18%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
В книгата е включен и практически коментар на последните изменения и допълнения в Закона за търговския регистър (ДВ, бр. 34 от 2011 г.), които влизат в сила от 01.01.2012 г.
Систематизирано приложно знание по споровете по учредяване, управление, преобразуване и прекратяване на търговските дружества:
- общи процесуални въпроси на дружествените спорове;
- отделни видове искове по Търговския закон;
- съдебни производства, свързани с търговския регистър.
 
Общи условия