(c)2011

Счетоводство - 2012

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Счетоводство - 2012
актуално

Aвтор: Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с., Д-р Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с., Велин ФИЛ
Издателство: Труд и право
Година: 2012
Корица: мека
Страници: 536
Цена: 30.00 лв.  24.60 лв. (Отстъпка -18%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Тази книга-годишник Ви предлага всичко за счетоводното законодателство, за националните и за международните счетоводни стандарти и за счетоводното отчитане на предприятието през 2012 г.

Съдържание:

основни нормативни актове в областта на счетоводството;
коментар на нормативната уредба;
практически въпроси по прилагането на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСфОМСП);
нови моменти в Международните счетоводни стандарти (МСС);
организация на счетоводството в предприятието:
- счетоводно отчитане в условията на криза;
- счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени по оперативни програми на ЕС;
- специфични въпроси на счетоводното отчитане в бюджетните предприятия;
представяне на допълнителните изисквания към счетоводните предприятия, въведени с измененията на Закона за мерките срещу изпирането на пари;
независим финансов одит на предприятието;
полезна справочна информация.

Целева аудитория: Счетоводители и одитори, финансисти и консултанти, мениджъри и управители на търговски дружества, данъчни експерти и практикуващи юристи.
 
Общи условия