(c)2011

Материалознание в електрониката

   Книги ► Техническа литература ► Електроника и електротехника ► 
Материалознание в електрониката
Aвтор: Румен Пранчов
Издателство: Нови знания
Година: 2012
ISBN: 9549315398
Корица: мека
Страници: 200
Цена: 12.00 лв.  10.80 лв. (Отстъпка -10%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Тегло 0.200 кг

Учебникът е предназначен за студентите от първи курс на слаботоковите специалности в Техническия университет – София и неговите филиали. Може да се използва също и от студенти от по-горните курсове на обучение и от инженери.В книгата са изложени основните електрически свойства на всяка група материали (диелектрични, проводникови, полупроводникови и магнитни) и са посочени характерните особености на най-разпространените представители. Разгледани са свойствата и параметрите на резисторите, кондензаторите и магнитните сърцевини за индуктивни бобини. Дадени са характерните особености на различните видове резистори, кондензатори и магнитни сърцевини. Учебникът е илюстриран богато с графики и таблици, които могат да се използват за справочен материал.
Съдържание
Общи сведения за вътрешната структура на материалите

Особености на строежа на твърдите тела
Класификация на материалите
Експлоатационни условия и изисквания, на които трябва
да отговарят материалите

Диелектрични свойства на материалите

Поляризация
Електропроводимост в диелектричните материали
Загуби в диелектричните материали
Пробив в диелектричните материали
Физически свойства на диелектричните материали
Органични полимерни диелектрични материали
Електроизолационни компаунди и лакове
Неорганични диелектрични материали

Проводникови свойства на материалите

3.1. Основни свойства на материалите с електронна проводимост
3.2. Проводникови материали
Полупроводникови свойства на материалите
Собствени полупроводници
Примесни полупроводници
Полупроводникови материали

Магнитни свойства на материалите

Основни свойства
Магнитномеки метали и сплави
Магнитномеки високочестотни материали
Магнитнотвърди материали

Резистори

Електронни градивни елементи. Общи сведения
Класификация на резисторите
Параметри и свойства на постоянните резистори
Параметри и характеристики на променливите резистори
Резистори с общо предназначение
Резистори със специално предназначение
Полупроводникови нелинейни резистори

Кондензатори

Класификация на кондензаторите
Параметри и свойства на постоянните кондензатори
Параметри и характеристики на променливите кондензатори
Кондензатори с органичен диелектрик
Кондензатори с неорганичен диелектрик
Кондензатори с оксиден диелектрик

Магнитни сърцевини за индуктивни бубини

8.1. Параметри на магнитните сърцевини
8.2. Видове магнитни сърцевини
 
Общи условия