(c)2011

Първа българска република 1946-1991 г.

   Книги ► Научна литература ► История ► история на България ► 
Първа българска република 1946-1991 г.
Aвтор: Димитър Иванов; Милен Куманов
Издателство: Земя
Година: 2011
ISBN: 9789549264623
Корица: твърда
Страници: 660
Цена: 40.00 лв.  34.00 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Енциклопедията отразява най-важните имена, събития и факти в държавния и обществения живот на Първата българска република - времето от 15 септември 1946 г. до 12 юли 1991 г., когато съществува под названието Народна република България.
В нея са споменати и някои събития от Царство България, доколкото те влияят на съдържанието на следващия период, или имат отношение към формирането на личностите, изявили се през Първата република. Изключени са събития и факти след 12 юли 1991 г., защото са извън така очертаното време и не могат да му влияят. Те биха намерили място в една бъдеща енциклопедия на Втората република - Република България.
Поместен е въвеждащ исторически обзор, чиято цел е да очертае съдържанието и основните характеристики на изследвания период; да се посочат най-високите материални и духовни постижения и социални придобивки; да се разкрият и назоват слабостите и ограниченията на свободите, които тоталитарното управление е допускало.
В настоящия си обем изданието съдържа 6370 статии, от които 4401 биографични и творчески справки за изявени личности и 1869 - на институции, политически и обществени организации, международни форуми, договори и др. с висока държавна значимост.
Авторите и издателите си дават сметка за възможните пропуски, непълности и фактологически грешки, както и че важни събития и личности не са намерили подобаващото им място. Затова са открити за допълнения и корекции в текста, като поемат ангажимент те да бъдат включени в следващо допълнено и преработено издание на енциклопедията.
Настоящото издание е в чест на 65- годишнината от обявяването на България за Република.
 
Общи условия