(c)2011

Закон за нормативните актове

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Закон за нормативните актове
Издателство: Сиби
Година: 2011
ISBN: 9789547307391
Корица: мека
Страници: 112
Цена: 4.50 лв.  4.05 лв. (Отстъпка -10%)

Добави в количка
 
Представена е правната рамка на процеса на подготовката, из­да­ва­не­то и при­ла­га­не­то на нор­ма­тив­ни­те актове. Поместени са Законът за нормативните актове и указът за прилагането му, Законът за международните договори на Република България и Законът за „Държавен вестник”. Включени са извлечения от Конституцията на Република България, от Закона за Конституционен съд, от Административнопроцесуалния кодекс и от правилниците, които уреждат организацията и дейността на Народното събрание и на Министерския съвет в частта им, уреждаща нормотворческия процес.

В допълнение е поместено извлечение от консолидирания текст на Договора за функционирането на Европейския съюз. Поместени са текстовете, уреждащи видовете правни актове на ЕС, правно обвързващото им действие и процедурите по приемането им.

Текстовете са анотирани с препращания между правни норми, включени в сборника, към други нормативни актове и към решения на Конституционния съд.
 
Общи условия