(c)2011

Устройство на територията – част І (подзаконови нормативни актове)

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Устройство на територията – част І (подзаконови нормативни актове)
Aвтор: Колектив
Издателство: Сиби
Година: 2011
ISBN: 9789547307292
Корица: мека
Страници: 264
Цена: 7.40 лв.  6.29 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят правилата и нормативите за устройството на територията и нормативите за необходимата земя при застрояване, изискванията към обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти и на свързаните с тях проучвания и задания за проектиране, размерите.

Поместени са и наредбите, които уреждат редът и начинът за определяне на размерите, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура и на сервитутите на енергийните обекти.
 
Общи условия