(c)2011

Закон за горите

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Закон за горите
Aвтор: Колектив
Издателство: Сиби
Година: 2011
ISBN: 9789547307148
Корица: мека
Страници: 240
Цена: 6.90 лв.  5.87 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Представена е нормативната уредба на отношенията, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми, ограниченията при разпореждане с имоти в горски територии, промяната на предназначението на имотите, ползването на дървесина и недървесни горски продукти, специалния правен режим на горите в защитени територии и при включването им в Националната екологична мрежа.

Включен е и Законът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между правни норми, включени в сборника, и към актове по прилагането им.
 
Общи условия