(c)2011

Коментар на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Коментар на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Aвтор: Невяна Кънева
Издателство: Сиела
Година: 2011
ISBN: 9789542808916
Корица: мека
Страници: 184
Цена: 15.00 лв.  12.75 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Това издание е първото цялостно изследване с коментарен характер на законовата уредба за конфликта на интереси на лицата, заемащи публични длъжности. То включва коментар на всяка законова разпоредба в нейната актуална редакция, разясняване на същността и съдържанието на отделната правна норма, нейната цел, съпоставката й с други разпоредби, предимствата и недостатъците на възприетите законодателни решения и релевантната съдебна практика. Коментарът отразява последните изменения и допълнения в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от 10.12.2010 г.Невяна Кънева е доктор по административно право и процес и хоноруван преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски" и в Техническия университет в София. Има 20 години юридически стаж, от който 11 в държавната администрация. Съавтор е на 8 книги в областта на публичната администрация. Има над 30 научни публикации, от които 10 по материята за конфликта на интереси. От 2003 г. е член на Софийската адвокатска колегия и правен експерт в изпълнението на над 20 проекта, финансирани от Програма ФАР, Оперативна програма „Административен капацитет", Световната банка и Програма „Сигма".
 
Общи условия