(c)2011

Социално и здравно осигуряване 2011

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Социално и здравно осигуряване 2011
Aвтор: Колектив
Издателство: Сиела
Година: 2011
ISBN: 9789542808589
Корица: мека
Цена: 18.00 лв.  15.30 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
# Кодекс за социално осигуряване КСО
# Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване
# закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
# наредба за пенсиите и осигурителния стаж
# наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица
# наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
# наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
# наредба за работното време, почивките и отпуските
# наредба за структурата и организацията на работната заплата
# наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителните вноски
# закон за здравното осигуряване
# закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса
# наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
 
Общи условия