(c)2011

Кодекс за социално осигуряване 2011

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Кодекс за социално осигуряване 2011
Aвтор: Колектив
Издателство: Сиби
Година: 2011
ISBN: 9789547306875
Корица: мека
Страници: 352
Цена: 7.60 лв.  6.46 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. в частта, уреждаща определянето на минималния и максималния размер на осигурителния доход, размера на обезщетенията за безработица и за отглеждане на дете, минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности и др.
Включено е и извлечение от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с упражнявания надзор върху дейността на дружествата, осъществяващи допълнително социално осигуряване, и на управляваните от тях фондове.
 
Общи условия