(c)2011

Правни проблеми на ЗУТ

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Правни проблеми на ЗУТ
Aвтор: Колектив
Издателство: Сиела
Година: 2010
ISBN: 9789542807209
Корица: мека
Страници: 344
Цена: 19.00 лв.  16.15 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Изданието съдържа четири основни части, анализиращи актуалните проблеми на Закона за устройство на територията:

Вещноправни проблеми в ЗУТ
Проф. д-р Александър Джеров – Почетен професор на Нов български университет. Автор на редица монографии – "Гражданско право", "Вещно право", "Правни проблеми на реституцията", "ЖСК и етажна собственост", съавтор е на "Кадастър, имотен регистър и устройство на територията". Има над 40 публикации в различни правни списания.
Изпълнителен директор на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев".

Администриране на инвестиционния процес
Беатриса Шалдупова – началник Сектор "Съдебен контрол" в Дирекция за национален строителен контрол. Завършила е право в Нов Български университет. В началото на професионалната си кариера е работила като юрисконсулт в Район "Овча купел" – Столична община. Участвала е в междуведомствени работни групи по изготвяне на проекти на нормативни актове, включително и по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Лектор е на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев". Автор е и на процедури по прилагане на нормите за устройство и строителство

Участници в строителството. Функции. Договорни отношения в инвестиционното проектиране и строителството
Стоянка Илова – главен юрисконсулт в дирекция "Правна" на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Завършила е Право в Софийски университет "Св. Климент Охридски". В периода 1997–1998г. е заемала длъжността юрисконсулт в Държавна инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол. От 1998–2008 г. е работила е като главен юрисконсулт, началник отдел "Правен" и директор Дирекция "Правно – нормативно обслужване" в ДНСК. Автор на редица публикации. Лектор в Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" по проблемите на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Участвала е в междуведомствени работни групи към МРРБ по подготовката на законопроекти за изменението и допълнението на Закона за устройство на територията.

Съдебен контрол върху административни актове
Елена Златинова – юрист с продължителен опит по приложението на устройствените закони. На 1.12.1997 г. постъпва като съдия във върховната съдебна инстанция – Върховен административен съд. Съдия и председател на съдебен състав във Второ отделение – основно по разрешаване на правни спорове, възникнали при приложението на Закона за териториално и селищно устройство, Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър. На 18.02.2008 г. Председател на новообразуваното Седмо отделение.
Преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград, в Нов български университет, Института по публична администрация и европейска интеграция и в Националния институт по правосъдие.
 
Общи условия