(c)2011

Настолник на счетоводителя 2010

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Счетоводство ► 
Настолник на счетоводителя 2010
Aвтор: Колектив
Издателство: Български законник
Година: 2010
ISBN: 9771312955005
Корица: мека
Страници: 560
Цена: 28.80 лв.  24.48 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
* Размери, срокове и санкции според данъчните закони и Закона за счетоводството.
* Вътреобщностна търговия и система ИНТРАСТАТ.
* Банкови сметки, параграфи и кодове за вид плащане.
* Минимален осигурителен доход, диференцирани осигурителни вноски, парични обезщетения.
* Размер на осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице за 2009 г.
* Класификация на икономическите дейности - 2008.
* Кодова таблица за преход от НКИД-2003 към КИД-2008.
* Данъчен, осигурителен и трудов календар за 2009 г.
* Размер на дневните и квартирните пари за командировките в страната и чужбина.
* Национален справочник за средния разход на гориво.
* Законна лихва и основен лихвен процент; Валутни курсове; Тримесечен либор.
 
Общи условия