(c)2011

Управление на кризи - Прогнозиране и преодоляване Промоция

   Книги ► Антикварни книги ► 
Управление на кризи - Прогнозиране и преодоляване Промоция
промоция

Aвтор: колектив
Издателство: Класика и стил
Година: 2007
ISBN: 9789543270286
Корица: твърда
Страници: 170
Цена: 15.00 лв.  7.50 лв. (Отстъпка -50%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Всяка фирма или организация е подложена на криза. Кризата предс¬тавлява промяна - внезапна или постоянна - която поражда неотло¬жен проблем, изискващ незабавна намеса за решаването му. За бизнеса криза е всяка ситуация с потенциал да предизвика внезапни и сериозни неблагоприятни последици върху служителите, върху репутацията, или която може да го съсипе като цяло. •
Всеки мениджър, чиято организация се сблъсква с кризисна ситуа¬ция, трябва да действа бързо, за да понесе възможно най-малки вреди -загуба на пари, на време, на дух, на обществен имидж. Малко мениджъ¬ри обаче планират целенасочено възможни кризи. Още по-малко преми¬нават през някакво специално обучение в тази критична област.
Управление на кризи ще запълни празнотата от знания, ще ви нап¬рави по-гъвкави, по-мъдри и по-ефективни. Книгата ви предоставя и бо¬гат практически ресурс от умения за:
• прогнозиране и разпознаване на криза
• овладяване
• преодоляване
• практическо възстановяване и
• извличане на опит от отминалата криза.
Книгата предлага и няколко допълнения: две приложения и списък на книги и статии, с които бихте могли да разширите своите познания върху мениджмънта на кризата.
Поредицата Harvard Business Essentials е предназначена да осигури изчерпателни съвети, персонални наставления, информация и напът¬ствия по най-важните въпроси на бизнеса. Черпейки от богатството на Harvard Business School Publishing, както и от други източници, те¬зи кратки ръководства са внимателно изготвени, за да предоставят един изключително практичен ресурс на читатели от всички нива на професионалната подготовка. За да бъдат гарантирани качеството и прецизността, всеки том е прегледан основно от специализиран съвет¬ник, представител на бизнес школа от световна класа. Независимо дали сте нов мениджър, интересуващ се от подобряване на уменията си, или пък опитен изпълнителски кадър, желаещ да разшири своя личен кръго¬зор, тези ориентирани към разрешаването на проблеми книги ще ви предложат надеждни отговори.

 
Общи условия