(c)2011

Българският шахмат в снимки

   Книги ► Спорт и туризъм ► Спорт ► 
Българският шахмат в снимки
Aвтор: колектив
Издателство: --
Година: 2007
Корица: мека
Страници: 224
Цена: 23.00 лв.  19.55 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Настоящият албум „Българският шахмат в снимки"
се издава във връзка с 75 години от създаването на
Българската федерация по шахмат.

Предговор към „Българският шахмат в снимки"
В този албум са събрани повече от 500 снимки, които проследяват най-големите шахматни събития през годините с основни действащи лица - българските шахматисти, деятели, организатори, шахматни съдии и проблемисти.
Обяснителните текстове в тази книга - албум са сведени до минимум. Разказът се съдържа в самите фотографии. Те са подредени в няколко раздела, така че да следват в историческа последователност събитията. В първата част са отразени проявите до 1944 г. Тук особено внимание е отделено на гостуването на Александър Алехин в София на 13 април 1936 г. и сеансът му на 40 дъски. Снимките от сеанса се публикуват за първи път. Второто голямо събитие в довоенния период на шахматния живот в страната е участието на националния отбор в Турнирът на нациите в Мюнхен през същата година. Има специален раздел на първите апостоли на българския шахмат.
Следващите събития, които обхващат периода на бурното следвоенно развитие на шахмата в страната, когато броят на шахматните състезания се увеличава, са проследени в хронологичен ред. Обособени са 4 раздела, посветени на първите 4 български гросмайстори - Милко Бобоцов, Георги Трингов, Никола Пъдевски и Иван Радулов. Чрез тях се хвърля светлина и върху основните шахматни прояви у нас и в чужбина от 50-те до 90-те години на миналия век. Отделено е място на участието на българските шахматисти в Олимпиадите, Световните студентски първенства и другите международни състезания.
Чрез два големи раздела - „Шахматна Варна" и „Шахматът в Русе" са проследени голяма част от вътрешните прояви. Отделено е специално място на турнира „Морско конче".
Следват разделите, посветени на шампионите и шампионките на страната, на гросмайсторите и международните майстори, които не са били шампиони, на майсторите, оставили трайна диря с присъствието си в българския шахмат. Внимание е отделено на шахматните съдии и шахматните проблемисти. Финалът на албума е посветен на младото поколение, бъдещето на българския шахмат и на двете големи личности в него, световните шампиони Антоанета Стефанова и Веселин Топалов.
Албумът сам за себе си дава реална представа за събитията и личностите в българския шахмат. Но читателят ще получи много по-пълна картина, ако преди това се запознае и със „Страници от историята на българския шахмат". Тези две издания са неразривно свързани и взаимно се допълват. Далеч съм от мисълта, че в албума са обхванати всички събития и личности. Това от една страна е невъзможно, от друга не всичко е документирано, а от трета - не всички, към които се обърнах за съдействие, се отзоваха на молбата ми. Но смятам, че това в никаква степен не намалява неговата стойност.
Подборът на снимките беше интересна и в същото време доста сложна работа. Но преди да се пристъпи към какъвто и да е подбор, трябваше да има от какво да се подбира. Начинът на подреждането е един от няколкото възможни. Преценихме, че този който ви предлагаме е най-добрият за възприемане на хронологията на събитията.
Използвани са снимки от личните архиви на Павел Иванов, Никола Пъдевски, Евгени Ерменков, Коста Ангелов, Петко Атанасов, Борислав Атанасов, Румен Ангелов, Стефан Сергиев, Георги Тодоров, Живко Кайкамджозов, Владимир Парушев, от архива на БФ Шахмат и издателство „Звезди". Много от снимковия материал не беше в добър вид. Наложи се да бъде обработен и подготвен за печат. Тази нелека задача изпълни Цветан Фиков.
Издаването на албума стана възможно и благодарение на финансовата помощ на бургаските бизнесмени Огнян Равнинов и Янко Кесаровски, на които най-искрено благодаря.
Албумът „ Българският шахмат в снимки" е пред вас. Убеден съм, че всеки, който се докосне до него, който прелисти страниците му, няма да остане равнодушен. Той ще го върне назад в спомените, към отдавна забравени събития и личности. Много ще се радвам, ако спомените не навяват само носталгия, а послужат като отправно начало за нова дейност и дела в полза на българския шахмат.

мс д-р Стефан Сергиев

 
Общи условия