(c)2011

Сметкоплан, Счетоводни стандарти, Закон за счетоводството, Закон за МСП

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Счетоводство ► 
Сметкоплан, Счетоводни стандарти, Закон за счетоводството, Закон за МСП
Aвтор: Стоян Дурин и Даниела Дурина
Издателство: ФорКом
Година: 2006
ISBN: 9544641564
Корица: мека
Страници: 464
Цена: 20.90 лв.  17.77 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Проф. Стоян Иванов Дурин
доктор по икономика, дипломиран експерт-счетоводител
Има средно и висше счетоводно образование. Работил е като счетово¬дител, финансов ревизор и преподавател (асистент, старши асистент, гла¬вен асистент и доцент) във Висшия икономически институт „Карл Маркс" (Университет за национално и световно стопанство). Научната степен „док¬тор по икономика" е придобита през 1976 г., а от 1978 г. е доцент. Ръководил е управление „Национално счетоводство" при Министерството на финан-сиите от 1985 г. до 2000 г. (първоначално ръководи дирекция „Методология на счетоводната отчетност"). Председател е на Управителния съвет на Ин¬ститута на дипломираните експерт-счетоводители от 1996 до 2002г. Извън¬реден професор е в УНСС. Регистриран одитор. Под негово ръководство е разработвано и внедрявано в практиката националното счетоводно законо¬дателство след 1990 г. Има над 400 публикации в областта на счетоводната теория и счетоводната практика. Даниела Стоянова Дурина, дипломиран експерт-счетоводител
Има висше икономическо образование. Работила е като счетоводител в търговски предприятия и банки. От 1999 г. е дипломиран експерт-счетово¬дител. От 2002 г. е регистриран одитор. Има над 20 публикации в областта на счетоводството.
Примерен сметкоплан за отчитане дейността
на малките и средните предприятия (+ цветна дипляна)
Национални стандарти за финансови отчети
за малки и средни предприятия;
Закон за счетоводството;
Закон за малките и средните предприятия.
у/

 
Общи условия