(c)2011

Новите положения в Закона за обществените поръчки

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Новите положения в Закона за обществените поръчки
Aвтор: Методи Марков, Милана Кривачка
Издателство: Труд и право
Година: 2006
ISBN: 9546081299
Корица: мека
Страници: 416
Цена: 18.00 лв.  15.30 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Тази книга съдържа професионално знание за Закона за обществените поръчки след измененията и допълненията, обнародвани в „Държавен вестник", бр. 37 от 2006 г.
В обстоен авторски коментар са анализирани основните промени:
• в приложното поле на закона;
• в правния статут на възложителите от публичния сектор;
• в обхвата на регламентираните процедури с въвеждането на процедурата „състезателен диалог";
• в условията и реда за възлагане на обществени поръчки чрез използването на електронен търг и въвеждането на така наречената „динамична система за доставки";
• в правната уредба на обжалване на процедурите за възлагане, която е изцяло нова.
Разгледан е и правният статут на новия централен орган за обществени поръчки за провеждане на процедури и за възлагане на обществени поръчки за нуждите на изпълнителната власт.
Представени са задълженията, условията и редът за изпращане на информация до Европейската комисия.
Автори на коментара са Милана Кривачка - държавен експерт в Министерски съвет и доц. д-р Методи Марков - преподавател в СУ„Св. Кл. Охридски ". Авторите са утвърдени специалисти, дългогодишни и активни сътрудници в изданията на ИК „Труд и право".
Целевата аудитория на книгата са практикуващи юристи - съдии, адвокати, юрисконсулти и юридически консултанти; ръководители и специалисти в държавната администрация и местното самоуправление; предприемачи, мениджъри и експерти в управленските екипи на търговските дружества; преподаватели и студенти във ВУЗ.
 
Общи условия