(c)2011

Счетоводство на банките

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Счетоводство ► 
Счетоводство на банките
Aвтор: Стоян Стоянов, Румяна Пожаревска, Лилия Рангелова
Издателство: ФорКом
Година: 2006
ISBN: 9544641556
Корица: мека
Страници: 348
Цена: 16.80 лв.  14.28 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Учебникът по счетоводство на банките е написан в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове по счетоводство - Закон за счетоводството, Международни счетоводни стандарти, Директиви на Европейския съюз по счетоводство, Директиви на Базелския комитет по банков надзор, както и на други нормативни документи, отнасящи се за дейността на банките като: Закона за банките, Закона за БНБ и наредбите на БНБ. В него са разработени и са представени основни теми на теорията, методологията и практиката на счетоводството в банките.
Учебникът е съобразен с утвърдената от Министерството на образованието и науката учебна програма по дисциплината Счетоводство на банките за учениците от финансовите колежи и е предназначен главно за тяхното обучение. Той може да се използва също от специалисти в банковата система и от всички други лица, които проявяват интерес към тази материя.
Отделните части на учебника са написани от преподаватели по дисциплината Счетоводство на банките в катедра „Счетоводство и анализ" при Университета за национално и световно стопанство - София. Тяхното участие се разпределя, както следва:
доц. д-р Стоян Стоянов - дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор - глави първа, втора и десета
гл. ас. д-р Румяна Пожаревска - глави трета, пета и шеста гл. ас. д-р Лилия Рангелова - дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор - глави четвърта, седма, осма и девета
Научната редакция е на доц. д-р Стоян Стоянов. Към учебника е приложен при­мерен сметкоплан на банките, изготвен от авторите.
 
Общи условия