(c)2011

Румънско-български фразеологичен речник

   Книги ► Речници ► други ► 
Румънско-български фразеологичен речник
Aвтор: Стефана Калдиева-Захариева
Издателство: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Година: 2006
ISBN: 954430469Х
Корица: твърда
Страници: 944
Цена: 28.00 лв.  23.80 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Предлаганият речник е първи сред двуезичните фразеологични речници в бъл¬гарската лексикография, представящ езици от балканския езиков регион и съпоста¬вящ романски и славянски фразеологичен материал.
Разкрива фразеологичното богатство на румънския език чрез 5418 фразеологични единици (Включително синоними и варианти), подредени по азбучен ред. Речникът е особено полезен с това, че румънските фразеологизми се съпътствуват от тълкуване на семантиката им преди да се посочат българските им съответствия. Това изключва както възможността от неточно или погрешно съотнасяне с лъжливи еквиваленти от българската фразеология, така и механичното изравняване на цялата семантика при многозначните фразеологични единици от двата езика, когато са еквивалентни само в някои от значенията си.
Това първо по рода си издание е предназначено основно за българския читател. Речникът може да бъде ползуван от всички, които изучават румънския език, от преводачи и от специалисти, интересуващи се от фразеологичното богатство на два¬та езика в съпоставителен план, от проблемите на превода или на двуезичната фра¬зеография. Той предлага и показалец на думите, от които са изградени румънските фразеологизми.
Представянето на преводния материал (българските фразеологични и нефра¬зеологични семантични еквиваленти) е съобразено с възможността речникът да бъде ползуван и от румънския читател — тук се има предвид самостойното разгърнато изписване на българските фразеологични единици — синоними и варианти, поста¬вянето на стилистичен квалификатор след всяка единица, както и отделянето в края, след специален знак, на нефразеологичния превод — дума, словосъчетание или израз. С това речникът може да бъде еднакво полезно помагало в работата както на българските студенти, изучаващи румънска филология, така и на румънските студенти от специалността българска филология.

 
Общи условия