(c)2011

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - 2006 г

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - 2006 г
Aвтор: екип от специалисти на НОИ с ръководител доц. д-р Йордан Христос
Издателство: Труд и право
Година: 2006
ISBN: 9546081264
Корица: мека
Страници: 926
Цена: 22.80 лв.  19.38 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Публикувани са актуализираните текстове на основните законови и подзаконови нормативни актове по държавното обществено осигуряване и по допълнителното социално осигуряване.
Представени са най-важните указания на Националния осигурителен инснтитут и на Комисията за финансов надзор, свързани с прилагането на новите моменти в законодателството.
В изчерпателни, подробни коментари са разяснени основните постановки, както и промените в законодателството, в сила от 1 януари 2006 г.
Предлага се отново и професионално подбрана съдебна практика
на Върховния административен съд.
Автори и съставители на книгата са екип от водещи специалисти на
Националния осигурителен институт и на Комисията за финансов надзор - хора с висок професионализъм и богат практически опит. Ръководител на екипа е доц. д-р Йордан Христосков.
Изданието е традиционен издателски продукт и се предлага
за десета поредна година.
Книгата е предназначена за специалисти по социално осигуряване, труд и човешки ресурси; счетоводители, юристи и социални експерти; управители на търговски дружества, предприемачи, консултанти; самоосигуряващи се граждани; студенти и преподаватели във ВУЗ.

 
Общи условия