(c)2011

Византия - лекционен курс

   Книги ► Антикварни книги ► 
Византия - лекционен курс
Aвтор: Проф. д-р Георги Бакалов
Издателство: "Св.Климент Охридски"
Година: 2006
ISBN: 9540722276
Корица: твърда
Страници: 514
Цена: 27.00 лв.  27.00 лв. (Отстъпка -0%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Проф. д-р Георги Бакалов завършва История и философия в Софийския университет през 1971 г. Четири години работи като научен сътрудник в Института за балканистика при БАН в секция „История на Византия и балканските народи през Средновековието". От 1973 г. е хоноруван, а от 1975 г. - и редовен асистент в Историческия факултет. През 1981 г. защитава докторска дисертация на тема „Титулатура-та на средновековните български владетели и елементите на византийската титуларна традиция". През 1985 г. се хабилитира като доцент, а от 1995 г. - и като професор по византийска история.
От 1982 г. Георги Бакалов чете основния курс по История на Византия, който до 2003 г. претърпява три съществени промени. Настоящият курс обхваща значителна част от аудиторните четения в момента.
Проф. Георги Бакалов чете и лекции по Въведение в християнството, Римо-византийска монархия и Въведение във византийската култура. Бил е гост-професор за няколко семестъра в ЮЗУ „Неофит Рилски", ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", ПУ „Паисий Хилендарски" и Нов български университет. Интересите на проф. Бакалов са насочени към историята на политическите идеи и доктрини през Средновековието и по-конкретно във Византия, проблемите на християнската култура и институциите.
Предлаганият курс от лекции е предназначен за студенти историци, археолози, етнолози, архивисти, културолози, балканисти и всички, които проявяват интерес към византийската история. Курсът лекции е съставен по проблеми и няма за цел да представи хронологически цялата история на Византия.

 
Общи условия