(c)2011

Кментар на най-новите изменения и допълнения в МСФО/IFRS и МСС/IAS + CD

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Счетоводство ► 
Кментар на най-новите изменения и допълнения в МСФО/IFRS и МСС/IAS  + CD
Aвтор: колектив
Издателство: К&Б Консулт
Година: 2006
Корица: твърда
Страници: 248
Цена: 89.00 лв.  75.65 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Международните Счетоводни Стандарти бяха издадени от Комитета за МСС (КМСС / IASС) през периода 1973 - 2000 г. През 2001 г. беше създаден Съвет за Международни Счетоводни Стандарти (СМСС/IASВ), който замести КМСС. От тогава СМСС (IASВ) промени някои МСС (IASs), предложи други МСС (IASs) да бъдат променени, внесе предложения някои МСС (IASs) да бъдат заменени от нови Международни Стандарти за Финансова Отчетност (МСФО / IFRSs), както и прие предложението да бъдат създадени нови МСФО (IFRSs), засягащи въпроси, за които до момента не са били създадени МСС (IASs). Едновременно с това и двете организации - КМСС и СМСС издадоха и Интерпретации на стандартите. Прието е да се счита, че финансовите отчети са създадени съгласно МСФО (IFRSs) само. ако отговарят на всички изисквания, съгласно всеки приложим стандарт и всяка приложима интерпретация.
Настоящето издание обхваща промените, предложени и обсъдени от СМСС (IASВ) в периода 2003 - 2005 г. по отношение на определени МСФО (IFRSs) и МСС (IASs), кратко изложение и коментари на стандартите във връзка със съответните промени и дати на влизането им в сила.
Предвид това, че окончателният вариант на МСФО (IFRSs) и МСС (IASs) след последните ревизии все още не е готов, авторите на настоящето издание вярват, че то ще бъде от съществена полза за всички, които прилагат и ползват МСФО и МСС.
От авторите

 
Общи условия