(c)2011

Коментар на закона за публично предлагане на ценни книжа

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Коментар на закона за публично предлагане на ценни книжа
Aвтор: Ангел Калайджиев и колектив
Издателство: Труд и право
Година: 2005
ISBN: 9546081221
Корица: мека
Страници: 848
Цена: 24.00 лв.  20.40 лв. (Отстъпка -15%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Тази книга съдържа цялостен и подробен правен коментар на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с всички изменения и допълнения от 2000 г. досега, както и на под законовите нормативни актове по прилагането му.
Авторският коментар следва логиката и систематиката на закона. Подробно и задълбочено са разгледани:
- същността и видовете ценни книжа;
- структурата и правомощията на Комисията за финансов надзор;
- регулираните пазари на ценни книжа и участниците в тях;
- публичното предлагане и търговията с ценни книжа;
- публичните акционерни дружества;
- правният статут и дейността на Централния депозитар;
- инвестиционните дружества, договорните фондове и правилата за управляващите дружества;
- принудителните административни мерки и административнонаказателната отговорност.

В приложение е публикуван актуализираният текст на ЗППЦК. Авторите на книгата са авторитетни и уважавани специалисти, преки участници в създаването на законодателството и в неговото прилагане.
Книгата е съобразена с действащото законодателство към 10.12.2005 г.
Целевата аудитория на книгата са действащи юристи, финансисти и счетоводители; мениджъри и предприемачи: преподаватели и студенти във ВУЗ. както и всички читатели, които се интересуват и се занимават с въпросите на инвестиционните ценни книжа и капиталовите пазари.

 
Общи условия