(c)2011

Декоративна дендрология

   Книги ► Хоби ► овощарство ► 
Декоративна дендрология
Aвтор: Илия Вакарелов, Светла Генчева
Издателство: Матком
Година: 2005
ISBN: 954993036Х
Корица: мека
Страници: 384
Цена: 8.90 лв.  7.57 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Дендрологията е клон от ботаниката (фитологията), изучаващ дървесните растения. Наименованието й произлиза от гръцките думи дендрон - дърво, и логос - наука. Декоративната дендрология изучава дървесните растения като обект на паркоустройствената дейност.
Дървесните растения още от дълбока древност се използват и като украсни. В древния Египет като декоративни видове са отглеждани палми, обикновената смокиня, някои видове акации, в Асирия и Вавилон - обикновеният кипарис, кедрите, източният платан, лозата, розите, а в Гърция - маслината, дъбовете, розите и други видове. През епохата на Ренесанса в Западна Европа се изграждат едни от най-забележителните паркове, в които умело са използвани различни дървесни видове с високи декоративни качества.
Бурното развитие на производителните сили довежда до замърсяването на околната среда. Парковете придобиват не само украсни функции. На тях се разчита и като на средство за смекчаване на вредното влияние на промишлеността върху околната среда. При използването на декоративните дървесни растения важно значение придобиват освен техните морфологични качества и биологичните и екологичните им особености - бърз растеж, голяма дълговечност, устойчивост към неблагоприятните фактори на средата, болести и вредители, възможност за съчетаване с други видове, лесно размножаване и други.
За да се получат дълговечни растителни композиции от дървесните и храстовите растения с максимален украсен ефект, първостепенно значение придобиват екологичните изисквания на видовете, участващи в тях. Колкото по-пълно е съответствието между изискванията на видовете и условията на средата, толкова по-висока е жизнеността на растенията и по-високо е декоративното им въздействие.
Поради това обект на учебния предмет "Декоративна дендрология" са декоративните дървета и храсти. В първия раздел - Екология на дървесните растения, са разгледани взаимоотношенията между растенията и факторите на средата. Във втория раздел - Морфология и декоративни особености на дървесните растения, са разгледани декоративните качества на органите на дървесните растения и техните особености при използването им за украсни цели. Поради особената важност на почвените условия за правилното отглеждане на декоративни видове, в отделен раздел - Основи на почвознанието, са разгледани въпросите на почвообразувателния процес, морфологията на почвите, техните свойства и разпространението им в България. Познанията за почвите са необходими за всички дейности в паркоустройството - проектиране, строеж и поддържане на паркови обекти, цветопроизводство и декоративни разсадници. В последния раздел - Дървесни и храстови видове, е дадено подробно описание на декоративните дървета и храсти, най-често използвани в паркоустроиствената практика у нас.

 
Общи условия