(c)2011

Родствени отношения в българския юнашки епос

   Книги ► Научна литература ► История ► история на България ► 
Родствени отношения в българския юнашки епос
Aвтор: Николай Вуков
Издателство: БАН Марин Дринов
Година: 2022
ISBN: 9786192452278
Корица: мека
Страници: 247
Цена: 20.00 лв.  16.00 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Книгата Родствени отношения в българския юнашки епос е първото цялостно проучване на системата от родствени отношения в българската епическа традиция. Трудът представя различни отношения на кръвно, брачно и символично родство в българския епос и ги анализира с оглед на тяхното съдържание, смисли и функции в епическия контекст. Откроена е ключовата роля, която тези отношения имат в задаването на основни теми, мотиви и сюжетни ситуации в българската епическа традиция. Изследването се опира на богата теоретична литература и запълва съществена празнота в общотеоретичните трудове върху родството, както и в литературата върху юнашкия епос.

***

Николай Вуков е доцент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ - БАН) и преподавател по социална и културна антропология в Софийския университет „Св. Климент Охридски" и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Доктор по фолклористика в Института за фолклор - БАН (2002 г.) и доктор по история в Централноевропейския университет - Будапеща (2005 г.). Специализирал е в редица университети и научни центрове в чужбина, сред които Института за академични изследвания в Берлин, Дом на науките за човека - Париж, Американския изследователски институт в Истанбул, Колеж „Нова Европа" - Букурещ, и др. Бил е гост-лектор в няколко чуждестранни университета -„Ла Сапиенца" - Рим, „Кадир Хас" - Истанбул, Егейския университет -Митилини, и др. От 2021 г. е ръководител на секция „Антропология на словесните традиции" при ИЕФЕМ - БАН. Автор и съавтор е на няколко монографични изследвания, както и на над сто научни статии и студии в България и чужбина. Областите на изследователските му интереси включват антропология на паметта и възпоменанията; паметници и музейни репрезентации; родство и семейство; словесни традиции и нематериално културно наследство; културно наследство в миграция.
 
Общи условия