(c)2011

Философия за 8. клас Втора употреба

   Книги ► Учебници ► Учебници ► за 8 клас ► 
Философия за 8. клас Втора употреба
промоция

Aвтор: Людмила Андреева, Иван Колев, Райчо Пожарлиев, Христо Стоев, Роз
Издателство: Анубис
Година: 2017
ISBN: 9786192151232
Корица: мека
Страници: 120
Цена: 14.90 лв.  10.43 лв. (Отстъпка -30%)

Добави в количка
 
Съдържанието е поднесено на достъпен за учениците език, онагледено с таблици, графики, фрагменти, полезна и любопитна информация, която подпомага асоциативното мислене и запомняне. Всяка тема обобщава новите знания в рубриката „От тази тема научихте“, което систематизира наученото. Темите завършват с въпроси за контрол на степента на разбиране и осмисляне на новите знания. След всяка тема е предвиден час за практически дейности и упражнения. Упражненията предполагат интерактивни методи на работа и стимулиране на активността на учениците. Поднесени са любопитни и полезни факти в рубриката „Знаете ли, че“, които провокират анализ, дискусия, прилагане на усвоените знания от темата. Рубриката „Психология и кино“ изисква предварителна подготовка: учениците да са гледали филма и да са готови да отговорят на предварително зададените от учителя въпроси. В рубриката „И още“ са зададени разнообразни практически задачи, в които учениците практически прилагат знанията си по темата. В рубриката „Знаете и можете“ учениците анализират текст или казус, работят по проект, презентират, дискутират, създават аналитичен текст. В края са систематизирани уменията, които учениците вече имат в рубриката „Вече умеете“.
 
Общи условия