(c)2011

Съдебен контрол върху наказателното производство

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Съдебен контрол върху наказателното производство
Aвтор: Иван Маджаров
Издателство: Сиела
Година: 2022
ISBN: 9789542838005
Корица: мека
Страници: 380
Цена: 25.00 лв.  22.50 лв. (Отстъпка -10%)

Добави в количка
 
В най-голяма степен съдебният контрол пряко може да окаже влияние върху изхода на досъдебното наказателно производство в първия му стадий, а именно при провеждане на разследването и по-конкретно при тези действия по разследването, които почти винаги не могат да бъдат повторени, като ако съдът не одобри тези действия, това често води до абсолютната невъзможност да бъдат приобщени важни доказателства, имащи отношение към предмета на доказване.

Извършването на незаконосъобразни действия по разследване е предпоставка за нарушаването на основните човешки права и свободи, регламентирани в ЕКЗПЧОС, Конституцията на Република България и в други законови и подзаконови нормативни актове. Именно тези права и свободи съдебният контрол на досъдебното наказателно производство е призван да защити и гарантира.

Настоящата книга си поставя за цел да изследва и установи дали съдебният контрол в сегашната му правна регламентация е достатъчно ефективен и дали осигурява законосъобразното провеждане на досъдебното наказателно производство, като взема предвид не само българското, но и руското, френското и германското досъдебно наказателно производство.
 
Общи условия