(c)2011

История на катари, валдензи и богомили в Австрия през ХІІІ век

   Книги ► Научна литература ► История ► обща световна история ► 
История на катари, валдензи и богомили в Австрия през ХІІІ век
Aвтор: Франц Тръдан
Издателство: Данграфик
Година: 2021
ISBN: 9789549418866
Корица: мека
Страници: 218
Цена: 22.00 лв.  18.70 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
Когато в библиотеката на Виенския университет през м. ноември 2014 г. попаднах на дисертацията на Франц Тръдан от 1912 г. „История на катари, валдензи и богомили е Австрия през XIII век", веднага почувствах онази особена тръпка на вълнение, която толкова рядко спохожда научното дирене и е знак на предвкусване удоволствието от навлизането в нови когнитивни дълбочини. Още първите страници ме убедиха, че става въпрос за научна разработка, докосваща се до наистина неизследвани страни на проблема за разпространението на богомилството, катаризма и валденството в Централна Европа, като при гова бяха цитирани оригинални средновековни книжовни източници, които не бях срещала в нито едно друго произведение, посветено на темата.

Убедена съм, че и специалистите, и многобройните български читатели, които искрено ценят и почитат голямото световноисторическо значение на богомилското културно мисионерство, ще открият много интригуващи моменти в този труд. Те осветляват не само пътя на българския средновековен хуманизъм, но и особеностите на европейските му проявления, наред със силното му влияние върху валденството, продължаващо след разгрома на катаризма във Франция, да разпространява из целия Стар континент идеите на религиозната толерантност, социалната справедливост, равенството, братството и свободата.

Проф. дфн Ерика Лазарова
 
Общи условия