(c)2011

Прилагане на Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите (ESCO) в България

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Прилагане на Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите (ESCO) в България
Aвтор: Д-р Елка Димитрова, Ивайло Найденов
Издателство: Труд и право
Година: 2021
ISBN: 9789546082916
Корица: мека
Страници: 964
Цена: 36.00 лв.  30.60 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
- Професионален коментар и разяснения
- Таблица за съответствие между Европейската и Националната класификации
- Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011)

Европейската класификация на умения, компетенции, квалификации и професии (ESCO) описва, идентифицира и класифицира професии (длъжности), умения и квалификации, приложими на пазара на труда, в образованието и обучението в Европейския съюз. Целта на ESCO е да подпомогне мобилността на работните места и да постигне по-интегриран и ефективен пазар на труда като предложи „общ език“ за професиите и уменията, който да се ползва от всички страни в ЕС. Тя показва връзката между професиите (длъжностите) и уменията с квалификациите, получени в националните образователни системи на съответните държави, както и с квалификациите, издадени от частни обучителни институции.

По силата на чл. 19, пар. 3 от Регламент/ЕС/2016/589 държавите членки на ЕС се задължават в срок до 7 август 2021 г. или да приемат изцяло ESCO, която да замени националните им класификации, или да направят възможно съпоставянето (съответствието) на националните си класификации към ESCO.

Книгата, която Ви предлагаме ще съдържа изчерпателен професионален коментар и разяснения за начина и изискванията при прилагане на Европейската класификация у нас, съпоставителна таблица между Европейската и Националната класификации, както и самата Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД) с всички изменения и допълнения от нейното въвеждане през 2011 г. досега.

Автори на коментара и разясненията са д-р Елка ДИМИТРОВА и Ивайло НАЙДЕНОВ – известни и уважавани специалисти по въпросите на заетостта, пазара на труда и трудовата миграция.
 
Общи условия