(c)2011

Орденъ� за храброст сред отличията на Царств� Българ�я

   Книги ► Научна литература ► История ► история на България ► 
Орденъ� за храброст сред отличията на Царств� Българ�я
актуално

Aвтор: Юл� Грънчаро�
Издателство: Българска история
Година: 2021
ISBN: 9786197496796
Корица: твърда
Страници: 208
Цена: 40.00 лв.  32.00 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Орденъ� „З� храброст� � сред държавните отличия, разпознаваем� от всек� българин. То� � символ на устрем� къ� осъществяването на националния идеа�, на доблес� � самоотверженос� � служба на Отечествот�.

Поради тези причин� орденъ� � неговите кавалери заемат специалн� �яст� � тази книг�. Неин авто� � Юл� Грънчаро�. � продължени� на осем години то� черп� информац�я � опит от авторитетн� изследовател� � страстни колекционери.

� подготовката на св�я труд срещ� подкрепата на чуждестранни аукционн� къщи � официалн� институции, сред коит� Музея на ордена на Почетн�я легион (Пари�, Франция), Българск�я монете� двор � Фонд� за опазване на историческот� наследство „Цар Бори� � Царица Йоанна�. Нещо повече, предисловиет� на албума � написано личн� от Ца� Симеон II � Вели� магистър на българскит� ордени.

Луксозното издани� ще разкри� пред читате�я ка� са създаден� � развиван� българскит� отличия; какв� � разликат� межд� орде�, меда� � почете� знак; къде са били изработван� през годините; ко� личности � за какв� заслуг� са награждавани.

Богатия� снимко� материал включв� на�-раннит� българск� отличия; изключителните ордени � брилянт�; факсимилиета на устави на царските българск� ордени; всички известни емисии � екземп�яри на ордена „З� храброст �.
 
Общи условия