(c)2011

Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008 - 2020

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008 - 2020
Aвтор: Николай Стоянов
Издателство: Сиела
Година: 2020
ISBN: 9789542832960
Корица: мека
Страници: 309
Цена: 18.00 лв.  14.40 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Настоящият труд няма за цел да обогати теорията на трудовото право. Книгата изцяло е насочена към практикуващия юрист и специалист. Анализирана е съдебната практика на Върховния касационен съд, включваща всички решения и определения от 2008 г. до началото на 2020 г. Главите са систематизирани по теми по способ, даващ възможност за достигане по най-лесен начин до отговора на търсения въпрос в процеса на оперативната работа на съответния специалист. Целта на книгата е да се създаде методология на дисциплинарното уволнение. Подобно предизвикателство не е предприемано в трудовоправната литература и в случай че настоящият труд е практичен в ежедневната работа на специалиста, то целите са постигнати и тази липса е запълнена.

Книгата не обхваща всички нарушения на трудовата дисциплина поради една основна и обективна причина - същите не са разглеждани в съдебната практика на Върховния касационен съд в анализирания период. Не съм си позволил да давам собствени трактовки на липсващите хипотези, тъй като така бих излязъл извън поставените цели.

Книгата е подходяща за широк кръг публика. Съдиите имат възможност да се запознаят с отговорите на въпросите на ВКС, което ще улесни правоприлагането. Работодателите и техните специалисти ще намерят отговори на въпроси, които извън съдебната практика не са били обобщавани и достъпът до тях е бил труден поради огромния обем на проблематиката. Адвокатите ще бъдат улеснени в изготвяне на исковите молби или защитата, тъй като ще имат достъп до актуалната съдебна практика в нейната цялост, без да се налага да извършват собствен анализ на същата, чийто проблем предполага отделяне на огромен ресурс от време. Работниците или служителите ще се докоснат до знание, което ще им даде предимство и успокоение в споровете с работодателите.

***

Николай Стоянов е експерт и лектор по трудово право от 2004 г. Дългогодишен служител на Инспекцията по труда и главен юрисконсулт. Води лекции за надграждащо обучение на инспектори по труда и специалисти по трудово право. Анализира съдебната практика на върховните и административните съдилища, която е в основата на издадените му книги. Автор и създател на специализирания сайт по трудово право www.uvolni.me
 
Общи условия