(c)2011

Времеубежище

   Книги ► Художествена литература ► Български автори ► Романи и разкази ► 
Времеубежище
Aвтор: Георги Господинов | Gheorghi (Gueorgui) Gospodinov
Издателство: Жанет 45
Година: 2020
ISBN: 9786191865628
Корица: мека
Страници: 200
Цена: 20.00 лв.  16.00 лв. (Отстъпка -20%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
За чове�, койт� обич� свет� от вчер�, този рома� не беше лесе�. То� се разделя � една мечт� по миналото ил� � това, � коет� то се превръща.
Писа� (� трих) за смесването на времен�, когато паметт�, личн� � обща, си събира багажа � си тръгва. За новата обсесия на Гаусти� � дискретнот� чудовище на миналото, коет� идва срещ� на�.
За времеубежищата, коит� строим, когато сегашнот� не ни � вече до�.
Георги Господинов

Безкомпромисен рома�! Георги Господинов влиз� са� � гората�
Надежд� Радулова

� тогава миналото тръгна да завладява света…
� началото залогъ� � една клиник�, � кр�я � един континен�.
Рома� за това ка� се живе� � остъ� дефици� на бъдеще, сплита� сатира � носталгия, история � ирон�я.

Романъ� “Времеубежище”, писа� � последните �яколк� години, улавя �ялата тревожност � предчувствие за бу�я, коет� вита� въ� въздух�.
Рома� за това ка� се живе� � остъ� дефици� на бъдеще. Рома�, койт� смесва сатира � носталгия, история � ирон�я.
Рома� времеубежище.

Ка� реагирам� на усещанет�, че светът �язк� се � сменил � нищо не � като пред�? Какв� став�, когато разберем, че бъдещето ни � отказано? Влизам� ли тогава � убежищет� на миналото? Може� ли сами да избираме своето минало, личн� � това на държават�, � която живеем? Какв� став�, когато „вирусът на миналото� ни връхлети � ка� излизаме от това.

Георги Господинов �яка� � предусетил онов�, коет� само допред� месеци беше немислим�.

Пред� врем� „Физик� на тъгата� улов� дв� ключов� съст�яния днес � тъга � емпатия, сега „Времеубежище“ ни кани да поговори� за свет� от вчер� � свет� утре. Страшнот� � смешното � тази книг� вървя� ръка за ръка. Им� страници, коит� разсмива� � ст�яскат едновременно. Отзивите сред първит� читатели на ръкописа са възторжени: Безкомпромисен роман… Го�я� европейски роман… Изключително � смел� писане� Може би на�-добр�я� рома� на Господинов, коет� след „Физик� на тъгата� ника� не � лесно…
 
Общи условия