(c)2011

Курс по криминалистика, том 1: Въведение в криминалистиката

   Книги ► Художествена литература ► Български автори ► Други ► 
Курс по криминалистика, том 1: Въведение в криминалистиката
Aвтор: Йонко Кунчев
Издателство: Сиела
Година: 2020
ISBN: 9789542831228
Корица: мека
Страници: 424
Цена: 22.00 лв.  17.60 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Курсът по криминалистика е проектиран в няколко тома, всеки от които има самостоятелен предмет в съответствие с предмета на криминалистиката. В настоящия първи том са разгледани историческите и теоретичните основи на криминалистическата наука. Предложени са теоретични решения относно нейния предмет, структура и наказателноправна природа.

Представена е система на криминалистическите методи, които се прилагат в следствената и експертната криминалистическа дейност. Обяснено е отношението между криминалистическите методи и процесуалната форма на доказването в наказателния процес. Анализирана е практическата функция на криминалистиката – научно да съдейства за разкриване на обективната истина в наказателния процес в съответствие със своя предмет. Книгата е предназначена за органите на досъдебното производство, съда, специалистите в областта на криминалистическите експертизи, студентите от специалност „Право“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ (модул „Криминалистика“) и магистърската програма по „Съдебни експертизи“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, както и за всички, които проявяват по-задълбочен интерес към криминалистическата наука.
 
Общи условия