(c)2011

Комплект работни листове и тестове по химия и опазване на околната среда за 10. клас (по новата програма)

   Книги ► Учебници ► Учебници ► за 10 клас ► 
Комплект работни листове и тестове по химия и опазване на околната среда за 10. клас (по новата програма)
Aвтор: Данчо Даналев, Лилия Овчарова, Марко Костадинов, Маргарита Йото
Издателство: Регалия 6
Година: 2019
ISBN: 9789547453081
Корица: мека
Страници: 64
Цена: 6.00 лв.  5.40 лв. (Отстъпка -10%)

Добави в количка
 

Тестови задачи Входно равнище – вариант 1

Тестови задачи Входно равнище –вариант 2

Работен лист 1. Топлинни ефекти на химичните реакции

Работен лист 2. Скорост на химичните процеси. Катализа

Работен лист 3. Химично равновесие

Тестови задачи Характеристики на химичните процеси – вариант 1

Тестови задачи Характеристики на химичните процеси – вариант 2

Работен лист 4. Разтвори. Изчисления върху разтвори

Тестови задачи Разтвори на неелектролити - вариант 1

Тестови задачи Разтвори на неелектролити - вариант 2

Работен лист 5. Теория на електролитната дисоциация. Видове електролити според различни признаци.рН.

Тестови задачи ТЕД. Видове електролити според различни признаци. рН -– вариант 1

Тестови задачи ТЕД. Видове електролити според различни признаци. рН – вариант 2

Работен лист 6. Йонообменни реакции. Хидролиза на соли

Работен лист 7. Окислително-редукционни процеси. ОРП в разтвори на електролити

Тестови задачи Реакции във водни разтвори на електролити – вариант 1

Тестови задачи Реакции във водни разтвори на електролити - вариант 2

Работен лист 8. Класификация на химичните процеси. Неорганични вещества

Работен лист 9. Органични вещества

Тестови задачи Класификация на химичните процеси. Неорганични и органични вещества – вариант 1

Тестови задачи Класификация на химичните процеси. Неорганични и органични вещества – вариант 2

Работен лист 10. Приложни аспекти на химията в областта на материалите

Работен лист 11. Опазване на околната среда

Тестови задачи Приложни аспекти на химията в областта на материалите. Опазване на околната среда – вариант 1

Тестови задачи Приложни аспекти на химията в областта на материалите. Опазване на околната среда – вариант 2

Работен лист 12. Енигматични задачи. Кръго-кръстословица „Прости вещества и химични съединения”. Кръгословица „Органични съединения”

Тестови задачи Изходно равнище – вариант 1

Тестови задачи Изходно равнище – вариант 2

Скала за оценяване на тестови задачи

 
Общи условия