(c)2011

Граждански процесуален кодекс

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Граждански процесуален кодекс
Aвтор: закон
Издателство: Сиби
Година: 2010
Корица: мека
Страници: 296
Цена: 6.20 лв.  5.27 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
В изданието са включени пълният текст на Гражданския процесуален кодекс с всички предишни редакции на разпоредбите, изменени или отменени след 1996 г., извлечения от закони, с които е изменян и допълван ГПК, и Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието и пълният текст на Закона за международния търговски арбитраж. В допълнение са включени тълкувателните решения на ОСГК на ВС и ВКС, постановени след 1991 г. по някои спорни въпроси във връзка с прилагането на ГПК, и списък на многостранни и двустранни договори в областта на международния граждански процес и международния търговски арбитраж, по които Република България е страна.
 
Общи условия