(c)2011

Справочник за 7 клас 2019 година

   Книги ► Учебници ► Справочници ► 
Справочник за 7 клас 2019 година
актуално

Издателство: Веди
Година: 2019
Корица: мека
Страници: 48
Цена: 8.00 лв.  6.56 лв. (Отстъпка -18%)

Добави в количка
 
Справочникът съдържа:

- Минималните балове за 2018 година
- План-прием 2019 - София
- Дейностите по кандидатстването


1) Подаване на заявление за явяване на изпит по чужд език от 03.06. до 05.06. (по желание на ученика)

2) Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите (ПС) от 03.06. до 05.06.

3) Провеждане на изпитите от НВО, както следва:
български език и литература на 17.06. от 9.00 часа
математика на 19.06. от 9.00 часа
чужд език на 21.06. от 9.00 часа
Изпитите се полагат в училището, в което учи ученикът.

4) Провеждане на изпитите за ПС, както следва:
- изобразително изкуство - 29.06.
- музика - 24.06.
- спорт - 25.06 - 26.06.

5) Обявяване на резултатите от НВО до 27.06.

6) Обявяване на резултатите от изпитите за ПС до 27.06.

7) Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за ПС - до 02.07.

8) Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10 от 01.09.2016 г. - от 03.07. до 05.07.

9) Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 11.07.

10) Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - до 16.07.

11) Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 18.07.

12) Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - до 22.07.

13) Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране - 23.07.

14) Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 24.07. - 25.07.

15) Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - 29.07.

16) Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 31.07.

17) Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - 01.08.

18) Попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване - Определя се от директора до 10.09.

 
Общи условия