(c)2011

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► коментари ► 
Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018
Aвтор: Стоян Ставру, Румен Неков
Издателство: Сиела
Година: 2019
ISBN: 9789542828259
Корица: мека
Страници: 720
Цена: 20.00 лв.  15.40 лв. (Отстъпка -23%)

Добави в количка
 
Като използва бланкетни понятия, нормативният акт неизбежно възлага на съдилищата функцията да ги изпълнят с конкретно съдържание. Така съдебната практика става съобразно волята на самия законодател съпричастна в конкретизацията на нормативния акт, без която той не може да бъде приложен.

Решение № 15/06.11.2018 г. на КС по к. д. № 10/2018 г.

Ролята на законодателя е и в това да създава правила за поведение, които да са ясни, непротиворечиви, а не да „разчита“ на тълкувателната дейност на Върховния касационен съд, която се изгражда на базата на натрупана противоречива съдебна практика, т.е. като последваща дейност, която е и за сметка на страните по съдебните дела.

Особено мнение по Решение № 15/06.11.2018 г. на КС по к. д. № 10/2018 г.
 
Общи условия