(c)2011

Терапевтичен справочник по медицинска онкология

   Книги ► Медицинска литература ► Медицина ► 
Терапевтичен справочник по медицинска онкология
Aвтор: К. В. Тимчева
Издателство: Парадигма
Година: 2019
ISBN: 9789543263769
Корица: мека
Страници: 320
Цена: 20.00 лв.  16.40 лв. (Отстъпка -18%)

Добави в количка
 
Виж съдържанието »
Предговор...........................................................................................7
Авторски колектив............................................................................ 10
Системно лекарствено лечение на злокачествените новообразувания
на главата и шията............................................................................13
Карцином на щитовидната жлеза.......................................................20
Рак на белите дробове – системно лекарствено лечение.......................24
Малигнен мезотелиом........................................................................ 45
Първични злокачествени тумори на тимуса........................................48
Системно лекарствено лечение на болни с ранен рак на млечната жлеза.....51
Системно лекарствено лечение на болни с локално авансирал и
метастазирал рак на млечната жлеза.................................................. 59
Езофагеален карцином и карцином на гастро-езофагеалното свързване...... 76
Рак на стомаха..................................................................................84
Системно лекарствено лечение на първични злокачествени тумори
на панкреаса...................................................................................... 93
Хепатоцелуларен карцином................................................................. 99
Карцином на жлъчния мехур и жлъчните пътища................................. 101
Невроендокринни тумори..................................................................105
Колоректален карцином и анален карцином......................................... 110
Рак на простатата........................................................................... 127
Злокачествени тумори на тестисите................................................133
Бъбречноклетъчен карцином..............................................................142
Адренокортикален карцином, феохромоцитом....................................147
Рак на пикочния мехур........................................................................149
Карцином на маточната шийка.......................................................... 157
Карцином на ендометриума...............................................................162
Саркоми на маточното тяло............................................................. 169
Трофобластни тумори...................................................................... 175
Злокачествени тумори на вагината................................................... 181
Злокачествени тумори на вулвата.....................................................183
Карцином на яйчника.........................................................................185
Системно лекарствено лечение на злокачествените мезенхимни
тумори – остеосаркоми....................................................................195
Саркоми на меките тъкани................................................................201
Гастронтестинални стромални тумори (ГИС Т) ................................. 205
Първични и метастатични мозъчни тумори...................................... 208
Системно лекарствено лечение на злокачествени тумори
с неизвестно първично огнище..........................................................213
Злокачествени тумори на кожата......................................................218
Токсичност на системната лекарствена терапия.............................. 226
А. Хематологична токсичност:
А.1. Анемии............................................................................ 226
А.2. Неутропении.................................................................. 228
Б. Нехематологична токсичност:
Б.1. Гастроинтестинална токсичност......................................231
Б.2. Екстравазати от цитотоксични лекарствени продукти.... 244
Усложнения, свързани с провеждано лечение за солидни
злокачествени тумори..................................................................... 253
А. Хеморагична диатеза при онкологични пациенти...................... 253
Б. Венозен тромбоемболизъм..................................................... 270
В. Усложнения, свързани с приложението на имунотерапия........... 294
Палиативно и поддържащо лекарствено лечение –
контрол на болката в онкологията.................................................... 299
Други токсичности и усложнения, свързани с приложението
на системна лекарствена терапия при солидни тумори.......................310
Предписване на биологични лекарства и техните биоподобни
в онкологията................................................................................... 311
Детски злокачествени тумори..........................................................315
Приложение А...................................................................................316
Приложение Б................................................................................... 317
Използвани съкращения.....................................................................318

 
Общи условия