(c)2011

Генезис на западния рационализъм

   Книги ► Философия и психология ► Философия ► 
Генезис на западния рационализъм
Aвтор: Макс Вебер
Издателство: Критика и хуманизъм
Година: 2019
ISBN: 9789545872228
Корица: мека
Страници: 388
Цена: 26.00 лв.  20.80 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Обединяващото заглавие на включените в подборката студии на Макс Вебер е избрано от съставителя. То изразява основния акцент на сборника: „западен рационализъм“ посочва изследователския интерес на Вебер, а „генезис“ препраща към начина, по който Вебер следва този интерес – както методологията му, така и онези културни значения, които той разкрива като притежаващи различна тежест за формирането на западния рационализъм. „Западен рацио-нализъм“, от друга страна, обозначава рационализиране на всички аспекти на живота – при неутрализиране на всякаква финална ценност.
Подбраните в сборника представителни текстове анализират в различни перспективи тези процеси на всеобщото рационализиране, проследявайки напрежението между различни светови сфери (религи¬озна, стопанска, еротична, политическа, научна, сфера на изкуство¬то).
Макар да е вярно, че живеем в „не-Веберово време“, Веберовите прин¬ципи на генеалогична работа продължават да бъдат значим ресурс за разбирането на нашето настояще. В този смисъл текстовете в книгата са важни не просто за студенти и изследователи, а за всеки, който се интересува от повече и различни перспективи към схваща¬нето на своето „днес“.
 
Общи условия