(c)2011

Банкови закони

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Банкови закони
Aвтор: закон
Издателство: Слънце
Година: 2003
Корица: мека
Страници: 496
Цена: 2.00 лв.  1.70 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
В сборника е представена нормативната уредба на българското банково право и на валутния режим. Включени са законови и подзаконови актове, уреждащи учредяването, управлението, дейността и несъстоятелността на търговските банки; правния статус, функционирането и правомощията на Българската народна банка и на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Подбрани са подзаконови актове, регламентиращи издаването на лицензии и разрешения, вътрешния контрол в банките, безналичните плащания, големите експозиции и класифицирането на рисковите експозиции, презграничните преводи, плащанията с банкови карти, сетълмента на държавни ценни книжа и др.
В допълнение е включен и Валутният закон, уреждащ отношенията, свързани със сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица, презграничните преводи и плащания, сделките с чуждестранна валута по занятие, износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност, упражняването на валутен контрол и др. Поместени са предишни редакции на изменени и отменени законови разпоредби, препращания между норми, включени в сборника, и към други нормативни актове.

 
Общи условия