(c)2011

Дискретна математика. Теоретични основи на информатиката

   Книги ► Учебници ► Учебници ► Други Учебници ► 
Дискретна математика. Теоретични основи на информатиката
Aвтор: Светла Бойчева, Стефка Толева-Стоименова
Издателство: Сиела
Година: 2018
ISBN: 9789542827436
Корица: мека
Страници: 728
Цена: 25.00 лв.  20.00 лв. (Отстъпка -20%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Настоящият учебник въвежда в основните математически методи и формални средства за описание на компютърните системи.

Основната цел на учебника е формирането на понятиен апарат, на логическо, алгоритмично, количествено и релационно мислене и прилагане на формални модели в реални задачи. Изграждането на такъв вид мислене и култура е необходимо с оглед на тясната връзка между дискретната математика и съвременните компютърни системи.

Основните теми, които обхваща изложението са от важни области на дискретната математика като Теория на множествата, комбинаторика, Теория на графите, математическа логика, булева алгебра, формални езици и граматики, Теория на крайните автомати.

Към всяка тема са включени и разнообразни примери, които служат за илюстрация на теоретичния материал и подпомагат усвояването му, задачи за самопроверка на знанията, както и допълнителни задачи за самоподготовка.
 
Общи условия