(c)2011

Особени залози

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► закони и нормативни актове ► 
Особени залози
Aвтор: закон
Издателство: Сиби
Година: 2004
Корица: мека
Страници: 160
Цена: 3.80 лв.  3.23 лв. (Отстъпка -15%)

Добави в количка
 
В сборника е представена нормативната уредба на особените залози - различните видове особени залози, учредяването и действието им спрямо трети лица, изпълнението върху заложеното имущество. Включени са и актовете, уреждащи устройството и дейността на Централния регистър на особените залози и дължимите държавни такси. Под линия са посочени предишните редакции на изменени и отменени разпоредби и препращания към разпоредби от закони и подзаконови нормативни актове. В допълнение са поместени извлечения от други актове, регламентиращи различни видове обезпечения като залога по ЗЗД, търговския залог, залога на държавни ценни книжа, залога на въздухоплавателни средства, морската ипотека, обезпечения, свързани с банкови кредити и др.
 
Общи условия