(c)2011

Социално осигуряване 2018 + CD

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Счетоводство ► 
Социално осигуряване 2018 + CD
Aвтор: Колектив
Издателство: Труд и право
Година: 2018
ISBN: 13129562
Корица: мека
Страници: 880
Цена: 42.00 лв.  33.60 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
Вие държите в ръцете си двадесет и второто издание на годишника „Социално осигуряване“.

През всичките тези години годишникът се утвърди като необходим справочник, компетентен консултант и ценен източник на знание в тази така важна за хората и обществото област.

Книгата предлага пълните и осъвременени текстове на основните законови и подзаконови нормативни актове на държавното обществено осигуряване. Поместени са нови актуални указания на НОИ и на НАП.

Подробните авторски коментари предлагат систематизиран преглед на основните положения в осигурителната материя и акцентират върху новите моменти в осигурителното законодателство:

измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.;
промяната в условията за упражняване на правото на лицата, родени след 31.12.1959 г., да променят осигуряването си от един в друг пенсионен фонд;
реда за осигуряване на командированите или изпратените работници и служители в страни от Европейския съюз;
новите моменти в отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица;
промените в КТ и в КСО, свързани с осиновяването на дете до петгодишна възраст;
условията и реда за придобиване и упражняване на право на пенсия от ДОО и новите правила за изчисляване на пенсията от трудова дейност;
правата на лицата, осигурявани в допълнителните задължителни и доброволни пенсионни фондове и др. Предложени са и експертни решения на конкретни примери и казуси от практиката.
 
Общи условия