(c)2011

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

   Книги ► Икономика, право, счетоводство ► Правна литература ► право ► 
Обезпеченията в материалното и в процесуалното право
Aвтор: Колектив
Издателство: Труд и право
Година: 2018
Корица: мека
Страници: 944
Цена: 72.00 лв.  59.04 лв. (Отстъпка -18%)

Добави в количка
 
Тази уникална книга представя цялостно научно-приложно изследване на правната материя на обезпеченията. Обхванати и систематизирани са всички видове обезпечения, уредени в различни нормативни актове: Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за особените залози, Закона за договорите за финансово обезпечение, Гражданския процесуален кодекс и други. Разгледани са правните институти с обезпечителни функции, обезпечителните институти и обезпечителния процес. Отделните теми и въпроси са коментирани и анализирани от гледна точка на проблемите на правоприлагането и развитието на съдебната практика. Теоретичните постановки се съпътстват с конкретни примери и казуси, дават се правни разрешения, посочват се особените хипотези.

Изследването включва и анализ на богатата съдебна практика – основно на Върховния касационен съд, но и на други съдебни инстанции.

Разработките са дело на престижен авторски екип: проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Камелия Касабова, проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д.ю.н. Иван Русчев, проф. д.ю.н. Георги Стефанов, проф. д-р Поля Голева, доц. д-р Таня Градинарова, Костадинка Недкова, Валя Гигова, Стефан Стефанов, д-р Георги Хорозов
 
Общи условия