(c)2011

Сатаната и неговите демони

   Книги ► Художествена литература ► Български автори ► Други ► 
Сатаната и неговите демони
Aвтор: Дечко Свиленов
Издателство: Слънце
Година: 2018
ISBN: 9789547422520
Корица: мека
Страници: 287
Цена: 12.99 лв.  9.74 лв. (Отстъпка -25%)

ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО
 
Дадени са десет доказателства за съществуването на Сатана и неговите демони: 1) Злото в света. 2) Сатанинското обсебване. 3) Грехът в човека. 4) Окултизмът. 5) Поклонниците на Сатана. 6) Езическите небиблейски религии. 7) Демонологията. 8) Смъртта. 9) Животът и делото на Христос. 10) Гонението на християните.

Библията учи, че Сатана е отпадналият от Божието присъствие най-съвършен Ангел (Луцифер). Той е безплътна личност с ум, чувство и воля. Сатана и неговите демони по своя ум, сила и способности значително превъзхождат човека. Сатана е съвършен плагиат и имитатор, той е лъжец, крадец и човекоубиец. Той се старае да остане в анонимност. Чрез греха той краде богоподобието в човека, лъже го, че е независим, и му предлага общение със себе си, за да го прати след смъртта в ада.

Основна цел на Сатана е желанието му да стане Бог, поради което той създава небиблейски религии: Тази цел той никога няма да постигне. Втора цел на Сатана е отделянето на човека от истинския Бог. При атеистите, суеверните, последователите на лъжеучения и небиблейски религии Сатана е постигнал тази цел. С навлизането на езически традиции и символи, както и на светски елементи в християнството, Сатана успява да раздели Църквата.

В книгата се дава подробно описание на белезите на вярната, истинската, невидимата Църква, която Библията нарича НЕВЯСТА ХРИСТОВА и на традиционно-битовото християнство, примесено с езически и светски елементи, както и с двойствен начин на живот на християните, което Библията определя като РЕЛИГИОЗНА БЛУДНИЦА

Познаването на тези белези ще даде възможност на читателя християнин да види към коя Църква принадлежи: към НЕВЯСТАТА ХРИСТОВА или към РЕЛИГИОЗНАТА БЛУДНИЦА?

Отправя се покана към традиционния християнин да си постави следните въпроси от гледище на вечността: Кой има интерес от двойствения живот, който водя, от ритуалите и традициите, които практикувам, и от безразличието ми към Библията, която не познавам? Кой има интерес от езическите традиции, символи, суеверия и светски елементи, които смесвам с християнската вяра? Кой има интерес от безлюбието, маловерието и съмнението, с които живея?

От всички тези неща нито хората, нито Бог имат интерес, а единствено Сатана, който е техен източник, а човекът - негов инструмент.

Библията учи, че Сатана, като ограничен властелин на този свят, е силен, но не е всесилен. Християнинът е длъжен да се бори срещу Сатана.

Победата може да се постигне единствено чрез Христос и Неговото Слово, живот според това Слово и молитва. От това Сатана се плаши и бяга. Краят на Сатана е в огненото езеро, където вечно ще остане.

***
Проф. д-р Дечко Свиленов (1941 г.) има православно духовно и медицинско образование. Дълги години е работил в БАН. Автор е на много книги на духовна тематика, повечето преведени и на немски, английски, руски и други езици. Има над сто научни публикации в областта на експерименталната патология и електронната микроскопия.
 
Общи условия