(c)2011

Неравенства и социална (дез)интеграция: в търсене на заедност

   Книги ► Научна литература ► Социология, антропология ► 
Неравенства и социална (дез)интеграция: в търсене на заедност
Aвтор: Колектив
Издателство: Изток Запад
Година: 2018
Корица: твърда
Страници: 608
Цена: 25.00 лв.  20.00 лв. (Отстъпка -20%)

Добави в количка
 
С този сборник ние засвидетелстваме своето дълбоко уважение към колегата, учения, приятеля и гражданина проф. Румяна Стоилова и изразяваме нашето признание за значимата й роля за развитието на българската социология и утвърждаването на нейния международен авторитет.

По повод юбилея на проф. Стоилова учени от България и чужбина дискутират важни проблеми от развитието на съвременните общества и социологическата наука:

* Предизвикателствата на глобализацията и постсоциалистическата трансформация;
* Взаимовръзката между интеграция, девиантност и социално изключване;
* Образователните неравенства и преходите към заетост;
* Политиките и практиките на младежката (не)сигурност на пазара на труда;
* Социалното конструиране на полови различия и модели на поведение;
* Възможностите за социологически рефлексии върху различни социални феномени;
* Методологията и конструирането на изследователския инструментариум;
* Миналото, настоящето и бъдещето на социологията
 
Общи условия