(c)2011

Радиокомуникационна техника

   Книги ► Научна литература ► Други ► 
Радиокомуникационна техника
Aвтор: Добри Добрев, Лидия Йорданова
Издателство: Сиела
Година: 2017
ISBN: 9789542825135
Корица: мека
Страници: 244
Цена: 16.00 лв.  12.00 лв. (Отстъпка -25%)

Добави в количка
 
В книгата „Радиокомуникационна техника" са представени радиопредавателните и радиоприемните устройства, използвани в комуникационните системи с различно предназначение. Разгледани са принципите на изграждане и параметрите на тези устройства и на следните съдържащи се в тях функционални блокове: честотни синтезатори, честотни преобразуватели, усилватели на мощност, демодулатори, блокове за следдетекторна обработка на цифровите сигнали. Включени са теми, свързани със специфичните обработки на сигналите в приемниците с висока степен на интеграция и системите за автоматично регулиране на параметрите на радиокомуникационните устройства. Книгата е основно учебно пособие по дисциплината „Радиокомуникационна техника" на студентите от специалност „Телекомуникации" на Техническия университет в София. Освен това тя представлява интерес и за други сродни дисциплини, а също така и за широк кръг специалисти в областта на радиокомуникациите.

***
Проф. д-р инж. Добри Добрев чете лекции В Техническия университет - София, по дисциплините „Радиокомуникационна техника", „Радио- и телевизионни системи и мрежи" и „Цифрово радио-и телевизионно разпръскване". Автор е на около 180 публикации, има издадени 9 книги и е участвал в над 70 договора и научноизследователски проекта в областта на радиолокацията, радионавигацията и системите за спътниково и кабелно телевизионно разпръскване.

Проф. д-р инж. Лидия Йорданова чете лекции в Техническия университет - София, по дисциплините „Радиокомуникационна техника", „Конструиране на комуникационна апаратура" и „Основи на телекомуникациите". Автор е на около 200 публикации, има издадени 11 книги и е участвала в над 50 договора и научноизследователски проекта в областта на антенната и микровълновата техника и системите за спътниково, наземно и кабелно телевизионно разпръскване.
 
Общи условия